Zależy nam na Waszej satysfakcji, dlatego też do każdego zamówienia przykładamy należytą uwagę.

Jeśli z jakiś przyczyn nie jesteście zadowoleni z otrzymanych produktów, to możecie je zwrócić do sklepu, pod następującymi warunkami:

Odstąpienie od umowy (zwrot towaru) – wersja z Ustawy o Ochronie Konsumentów (NIE DOTYCZY ZAKUPÓW PRZEZ FIRMY W MODELU HURTOWYM):

Poniżej informacja o procedurze odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

 1. Będąc konsumentem masz prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszliście w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy kupna w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie może mieć dowolną formę pisemną lub elektroniczną. W celu sprawnego zwrotu prosimy o skorzystanie z poniższego formularza:https://goo.gl/forms/Ykrl7SnHYPKfyzOa2
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Tobie wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 4. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Pamiętaj, że to Ty ponosisz koszty niezwłocznego odesłania produktów do nas.
 6. Produkt do zwrotu prosimy odesłać lub przekazać ją nam na adres: Exelmedia Sp. z o.o., ul. Ozimska 48, 45-368 OPOLE, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Jeśli zamówienie było opłacone poprzez Przelewy24.pl będziemy potrzebować numeru Twojego konta, na który wykonamy zwrot.
 8. Bardzo ważne jest w jakim stanie dotrze do nas produkt, prosimy o dokładne zabezpieczenie produktu, aby zachował on swoją pełną wartość.

Odstąpienie od umowy (program 30DNI NA ZWROT – NIE DOTYCZY ZAKUPÓW PRZEZ FIRMY W MODELU HURTOWYM):

Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa powyżej, możesz skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy na poniższych zasadach:

 1. Nie minęło 30 dni od daty zakupu.
 2. Zakupiony produkt nie był używany, tj. noszony, prany lub poddawany jakimkolwiek działaniom wskazującym na użycie.
 3. Produkt odesłany jest w oryginalnym opakowaniu.
 4. Produkt zostanie odesłany na Twój koszt.
 5. Chęć zwrotu została wyrażona poprzez wypełnienie formularza: https://goo.gl/forms/Ykrl7SnHYPKfyzOa2
 6. Czas zwrotu środków do Ciebie: do 30 dni od momentu otrzymania fizycznie produktu przez nas.
 7. Umowne prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy książek i produktów z podanym terminem ważności np. kosmetyków.

Zasady szczegółowe znajdziesz w punkcie 9 Regulaminu.

Reklamacja produktów:

Pamiętaj, że jeżeli na dany produkt została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego, a dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu.

Jesteśmy odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Reklamację możesz złożyć na przykład:

 • pisemnie na adres: Exelmedia sp. z o.o., ul Ozimska 48 lokal 19, 45-368 Opole
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@isara.pl;

Podaj w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Składając reklamację możesz skorzystać z naszego przykładowego formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną.
Dodatkowe ograniczenia związane z reklamacją produktu dotyczące klientów nie będących konsumentów mogą być zawarte w regulaminie naszego sklepu.

Możecie z każdym problemem skontaktować się z nami na adres: sklep@isara.pl lub telefonicznie 573-499-901 – postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Szczegółowe zapisy odstąpienia od umowy i reklamacje znajdziesz w regulaminie.